Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności dla osób korzystających z atrakcji w Ampa – Park Rozrywki dla Dzieci zarządzanym przez Piotr Długosz ARMAR z siedzibą w Kokotów 568, 32-002 Węgrzce Wielkie.

 1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych jest Piotr Długosz ARMAR z siedzibą w: Kokotów 568, 32-002 Węgrzce Wielkie, tel. 601-070-479, e-mail biuro@ampapark.pl (zwanym dalej: Administrator). Wszystkie kwestie związane z RODO powinny być kierowane na adres e-mail rodo@ampapark.pl

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkiej staranności w przetwarzaniu państwa danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.A. Przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zachowanie zgodności z aktualnymi przepisami.

W procesie dokonywanych rezerwacji przetwarzamy takie dane jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Data urodzenia dziecka,
 • Telefon kontaktowy,
 • Dane wizerunkowe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w zakresie informowania Ciebie o zdarzeniach losowych dziecka podczas twojej nieobecności.

Dane osobowe uzyskane w wyniku wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, będą przetwarzane w celach:

 • marketingowych,
 • promocji ,
 • budowania pozytywnego wizerunku Ampa – Park Rozrywki dla Dzieci,
 • przetwarzania wizerunku,
 • umieszczaniu wizerunku na portalach społecznościowych.


 •  Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora:

 • Podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Firmom obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • Kancelariom prawnym,
 • Serwisom społecznościowy, w szczególności: Facebook, Instagram.
 • Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych i wizerunkowych.
 • Przysługującego prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianych);
 • przenoszenia danych do innego administratora;
 • sprostowania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pni, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 • Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprzedaży biletów, składania oraz obsługi rezerwacji, sprawowania opieki zgodnie z Regulaminem opieki nad dzieckiem w Sali zabaw Ampa – Park Rozrywki dla Dzieci, lub informowania o innych istotnych z zdarzeniach mających wpływ na realizację określonej usługi z oferty Administratora.