* Szczegółowe informacje w zakładce Oferty dla Grup
** W przypadku przekroczenia wykupionego czasu
*** Karnet ważny 30 dni od dnia zakupu